งานทุกประเภท จะบริการท่าน ด้วยบริการรวดเร็ว ซื่อสัตย์, มีประสิทธิภาพ ที่ นิติพงษ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ยินดีให้บริการ ด้านต่างๆ ด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านกฏหมาย ด้านจดทะเบียนธุรกิจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท นิติพงษ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด Welcome to Nitipong Consultants Company Website!!

ที่ นิติพงษ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

งานทุกประเภท นิติพงษ์ จะบริการท่าน ด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ ยินดีให้บริการท่าน

 •  

  บัญชี

  บริการด้าน

  >> จัดทำบัญชี วางระบบบัญชี

  >> ให้คำปรึกษาและและแนะนำด้านบัญชี

 •  

  ภาษีอากร

  บริการด้าน

  >> จัดเตรียมแบบและยื่นชำระภาษี

  >> ให้คำปรึกษาและวางแผนภาษี

 •  

  กฏหมาย

  บริการด้าน

  >> ให้คำปรึกษาข้อกฏหมายและคดีความ

  >> จัดทำนิติกรรมสัญญาธุรกิจทุกประเภท

  >> ฟ้องคดีและติดตามหนี้สิน

 •  

  จดทะเบียนธุรกิจ

  บริการด้าน

  >> จดทะเบียนตั้งและเปลี่ยนแปลงห้าง/บริษัท

  >> ขอใบอนุญาตประกอบการธุรกิจทุกประเภท