เกี่ยวกับเราบริษัท นิติพงษ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา

  • "ปี 2520 เริ่มต้นธุรกิจเป็นสำนักงานนิติพงษ์ทนายความและการบัญชี ต่อมาปี 2526 เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเป็นบริษัท นิติพงษ์ คอนซัลแตมท์ จำกัด ให้บริการด้านจัดทำบัญชี การวางแผนภาษี การจดทะเบียนธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย"

  • "จากประสบการณ์ที่ให้บริการด้านบัญชีและกฎหมายกว่า 35 ปี ทำให้เราเป็นผู้นำของสำนักงานบัญชียุคใหม่ ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านบํญชี กฎหมาย และการวางแผนภาษีที่ชำระภาษีอากรอย่างถูกต้อง แต่ประหยัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีน"

ความมุ่งมั่นของบริษัท

  • ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ
  • เสริมความรู้ สู่คุณภาพมาตรฐาน
  • การมีส่วนร่วมและทำประโยชน์เพื่อสังคม